Cơ trưởng của chuyến bay 69 Airlines đã bắt đầu cất cánh

  •  1
  •  2
Bình luận  đang tải